Google Maps Instant Contact

For English Contact Information:

This is Google Maps Instant, which starts putting pins on a map as soon as you start typing. What’s really neat is that you can type in two locations and it will give you instant driving directions.

For contacting us, you can use this Google Maps Instant to find a properly directions of our location (BTN ROCKET Agency). We use JQuery and legit API from Google Map with the initial ideas of Michael Hart to form upon this Instant Maps.

Additionally, you can use this one to find the directions between two any places because it works exactly like the Google Map. If you can’t imagine how the real street of your places, you should drag the yellow people icon to that place and see how was the real streets/real identity there. 

Here are our contact information (BTN Rocket Agency): 

  • Address: 685 Au Co Street, Tan Thanh Ward, Tan Phu Disctrict, Ho Chi Minh City, 700000.
  • Phone: (+84) 907 799 898
  • Email: Support@Btnrocket.com 

For Vietnamese Transcript:

Google Instant Maps sẽ giúp các bạn tìm đường đi cho các vị trí hoặc địa điểm mà bạn mong muốn đến một cách dễ dàng. Nếu muốn xem bản đồ ở dạng vệ tinh, bạn có thể kéo icon hình người màu vàng ngay ở góc bên trái của map vào tại vị trí bạn muốn xem bản đồ thực tế chụp từ vệ tinh, như vậy có thể giúp bạn định dạng vị trí dễ dàng hơn. 

Chú ý, chúng tôi sử dụng JQuery và API Google Map từ ý tưởng của Michael Hart để tạo nên bản đồ Google Maps Instant Direction này. Nêu dữ liệu về vị trí cá nhân hiện tại của bạn sẽ được hoàn toàn bảo mật 100%. 

Bạn hoàn toàn có thể click chuột vào icon Google Maps từ bản đồ Google Maps Instant này để được dẫn tới Google Maps thực của Google một cách an toàn và tiện lợi. 

Dưới đây là thông tin liên hệ (contact information) của BTN Rocket Agency chúng tôi: 

  • Địa Chỉ: 685 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM
  • Số Điện Thoại: (+84) 907799898
  • Email: Support@Btnrocket.com 

Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng Google Maps Instant để có thể hiển thị chỉ đường (directions) cho bạn tìm đến địa chỉ của chúng tôi bằng bản cách search tìm địa điểm của bạn và điểm đến là địa chỉ hiện tại của BTN Rocket Agency. 

Dưới đây là danh mục những bài viết/page dịch vụ mà BTN ROCKET Agency đang có, bạn có thể tham khảo thêm tại đây: